login

Over ons

ACTRA is in 1998 opgericht door Richard van den Bosch. In 2002 is Jan van Gestel toegetreden als vennoot. Hij is sinds 2010 Managing Partner van ACTRA Human Capital BV en board member van ACTRA Group NV. Naast ACTRA Human Capital BV maakt ACTRA Project Staffing BV deel uit van de ACTRA Group NV. ACTRA Project Staffing wordt geleid door Richard van den Bosch als Managing Partner, deze werkmaatschappij richt zicht op de werving en plaatsing van getalenteerd High Tech Personeel.


Klanten

ACTRA is als psychologisch en HR Development adviesbureau van oudsher sterk vertegenwoordigd in de technologie en IT sector. Vanaf ca. 2006 heeft een verbreding plaats gevonden naar sectoren als Bank- en verzekeringswezen, Transport en Logistiek en (semi-)overheid.

Tot de klanten van ACTRA behoren o.a. organisaties als: Philips Healthcare, Philips Inovation Services, Philips Corporate IT, UWV, Teledyne Dalsa, PANalytical, Nobleo Technology, Nobleo Bouw & Infra, Nobleo Manufacturing, Profit Consulting, RSG Finance, Enter Embedded, Segula Technologies, NXP, Civolution, Tripple P.


Doen waar je goed in bent

Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, daar draait het om! Werken in een inspirerende omgeving met verschillende uitdagingen die in je vakgebied liggen. Uitblinken in datgene wat je leuk vindt en daar de waardering voor krijgen die je verdiend.

Sociale innovaties op zowel maatschappelijk als organisatorisch vlak bieden hiervoor steeds kansen en zorgen er tegelijkertijd voor dat op de arbeidsmarkt het potentieel van professionals steeds beter en op het juiste moment benut kunnen worden.

We zien dat succesvolle organisaties in staat zijn de kracht van passie te benutten en daarmee de individuele drijfveren en talenten zo optimaal mogelijk tot hun recht laten komen. De professional van nu neemt steeds meer de regie over toekomst, groei en ambitie in eigen hand. Economie en maatschappij, werk en leven, emotie en ratio lopen allemaal vloeiend in elkaar over. Het leven is een groot netwerk geworden waarbij alles met elkaar samenhangt. Passie wordt steeds vaker omgezet in specialistische vakkennis.

De baangarantie die we zoeken, vinden we nu in het doorlopend blijven ontwikkelen van onszelf als medewerker of zelfstandige. Het behouden en uitbreiden van het top talent binnen organiasties vindt plaats door het bieden van juist deze mogelijkheid tot zelfontwikkeling. ACTRA ondersteund met passie organisaties bij het behoud en uitbreiden van top talent binnen organisaties.

Onze Visie

Beleving en passie zijn bepalend voor het succes van een organisatie. Werken met passie levert meer energie op en leidt tot een veerkrachtige en succesvolle samenwerking.

Onze Missie

Het creeren van de mogelijkheid tot het benutten van beleving en passie om daarmee de individuele drijfveren en talenten van professionals zo optimaal mogelijk tot hun recht te laten komen. ACTRA gaat voor een veerkrachtige en duurzame samenwerking tussen opdrachtgevers en haar professionals.